Belgium

Leadership Greeting

CMA Belgium

Welkom/ bienvenue

CMA begon in België in 1995. Onze leden wonen gespreid over het land, daarom werken we met verschillende chapters. Toch proberen we geregeld samen te komen, de nationale eenheid vinden we belangrijk. We zijn een zendingsorganisatie van gelovige mensen met een passie voor motorfietsen.
Uit dankbaarheid voor wat God in ons leven gedaan heeft, voelen we ons geroepen om het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen, voornamelijk maar niet uitsluitend onder bikers.
Wij zijn christenen maar niet aan een denominatie gebonden, wij hanteren de Bijbel als richtlijn voor ons leven.

CMA a commencé en Belgique en 1995. Nos membres vivent répartis sur le pays, pour cela nous travaillons avec plusieurs chaptres. Néanmoins, nous essayons de se rencontrer régulièrement, nous trouvons l'unité nationale importante. Nous sommes une organisation missionnaire de personnes croyantes avec une passion pour les motos. Par gratitude pour ce que Dieu a fait dans nos vies, nous nous sentons appelés à porter l'Évangile de Jésus-Christ, principalement mais pas exclusivement parmi les motards.
Nous sommes chrétiens, mais pas liée à une dénomination, nous utilisons la Bible comme un guide pour nos vies.

www.cmabelgium.org
info@cmabelgium.org

CMA Belgium

CMA International Headquarters CMA International Website